Tilaa tavarat
suoraan työmaalle

Yrityksestämme

 
Liikeideamme:

Nostamme rakennusalan yritysten tehokkuutta ja hyötysuhdetta antaen heille aikaa tehdä päätyötään tehokkaasti. Me ratkaisemme kaikki työkaluihin, kiinnitysvälineisiin ja työvaatetukseen liittyvät kysymykset suoraan työmaalla.
 
Yrityksemme tarkoitus:

Tarkoituksenamme on olla jatkuvasti menestyvä yritys, hyvä työnantaja ja luotettava yhteistyökumppani. Työntekijöiltämme odotamme sitoutumista, itsenäistä työskentelyä, yhteistyöhalukkuutta ja vastuuntuntoa täyttääksemme asiakkaan tarpeet parhaimmalla mahdollisella tavalla.
 
Agentti24 arvot:

– Sitoutuneisuus – Meillä työskentelee ihmisiä, jotka ovat motivoituneita ja haluavat tehdä omaa työtään.
– Itsenäinen työskentely – Jokaisella meillä tiimissä on oma rooli työssään ja oma tavoite saavutettavana
– Tiimityöskentely – Teemme työtä tiiminä saavuttaaksemme yhteisen tavoitteemme
– Vastuukanto – Meillä on oikeus tehdä itsenäisiä päätöksiä, toimia päätöksen mukaan ja kantaa vastuu tehdystä päätöksestä
 
Agentti24:n tavoite on saavuttaa pysyvä henkilökunta, rutiininomainen työskentelytapa, Pysyvä kurinalaisuus,

Tavoitteemme vuodelle 2018:

Ammattitaitoisen henkilökunnan tehokkaalla ja rutiininomaisella työskentelytavalla pystymme lisäämään tehokkuutta tiimityöskentelyymme ja sitä kautta saavutamme tasaista taloudellista kasvua